Qui som?

Som una coordinadora no mixta que aplega dones a títol individual i nombrosos col·lectius de Mallorca. Els col·lectius adherits són específicament feministes i no mixtes. Això vol dir que no en formen part aquells col·lectius que, tot i tenir la lluita feminista com un dels seus eixos, no s’hi dediquen de manera exclusiva. Tampoc en formen part aquells col·lectius mixtes.

Actualment, aquesta plataforma té com a objectiu funcionar d’espai per a la creació d’un front comú. Compta amb una xarxa de trenta col·lectius distribuïts per tota la geografia mallorquina. Com a coordinadora, pretenem aglutinar accions i fer de pont entre els diversos col·lectius que s’han articulat en els darrers anys en el nostre territori, així com facilitar la incorporació de qualsevol dona que es vulgui sumar a la lluita organitzada. És difícil concretar quantes dones a títol individual militen a l’MFM, però podem dir que reben els nostres correus unes 200 dones. D’aquestes, no totes militen activament al MFM, però en algun moment hi ha estat vinculades. Sabem que la militància requereix un temps i una disponibilitat que a vegades no tenim, constantment hi ha tant baixes com noves incorporacions. Respectam les possibilitats de cada dona pel que fa a la seva implicació amb l’MFM, la conciliació no sempre és possible. Sobre el perfil de les militants, ens enorgulleix poder dir que totes les franges d’edat estan representades a l’MFM, cosa que consideram molt enriquidora i positiva.

L’MFM posa molta atenció i cura a l’hora de marcar distàncies amb la política institucional. Entenem que la independència respecte del poder polític de torn és imprescindible. El nostre lloc és el carrer i hem de tenir capacitat de criticar i fiscalitzar les decisions preses des de les institucions. Tampoc volem ser instrumentalitzades ni que emprin la lluita feminista com un pin amb què poder treure cap tipus de rèdit polític.

Quan naixem?

El projecte comença a gestar-se just després de la primera vaga feminista que tengué lloc a tot l’estat espanyol l’any 2018. Aquella marea de dones que inundaren els carrers va ser l’impuls necessari perquè diverses entitats encetassin els primers contactes a la nostra illa. Durant el juliol del mateix any el projecte comença a quallar, tot i que la presentació pública de l’MFM no tendrà lloc fins al mes de novembre del mateix any.

Concretament, les dones que formaven part del col·lectiu Feministes en Acció varen convocar a tots els col·lectius de Mallorca a una primera reunió que tengué lloc dia 18 de juliol de 2018. L’objectiu era crear una plataforma que els aglutinés a tots. Actualment, Feministes en Acció és un dels col·lectius que forma part de l’MFM.

Quins són els nostres objectius?

Per una banda, canalitzar, potenciar i visibilitzar la lluita feminista de l’illa, actuant com a nexe d’unió i espai de trobada de tots els col·lectius adherits. Sabem que juntes som més fortes. Estar connectades i coordinades és fonamental per organitzar-nos en un front comú i poder resistir juntes els embats del masclisme sistèmic que patim les dones.

Per altra banda, actuam no només com a coordinadora sinó també com a col·lectiu, en tant que tenim un manifest propi. Des de l’MFM pretenem denunciar i fer front al sistema patriarcal, a les desigualtats, opressions i violències masclistes que atempten contra els drets fonamentals, la vida, la dignitat, la integritat i la llibertat de totes les dones. Des d’un punt de vista més pràctic i concret, aspiram a tenir incidència política: quan assenyalam i denunciam situacions de desigualtat, estam exigint a les diferents administracions que adoptin les mesures necessàries per revertir aquestes situacions d’injustícia i desigualtat social.

Organització interna i governança

El Moviment Feminista de Mallorca està organitzat en comissions que tenen autonomia per reunir-se quan ho considerin necessari. Així mateix, feim assemblees generals periòdicament on ens reunim totes les dones, independentment de si formam part o no d’una comissió de treball. La periodicitat de les assemblees varia en funció d’allò que tenguem en marxa, per exemple un 25N, un 8M o qualsevol altra campanya.

Ens reunim presencialment, per via telemàtica o de manera híbrida.

La presa de decisions es fa de forma assembleària i per consens. Això vol dir que arribam conjuntament a la decisió més satisfactòria. A diferència de la unanimitat, la decisió per consens no ha de ser acordada per la totalitat de membres però sí per una important majoria de dones. En casos molt puntuals en què no és possible l’acord per consens i urgeix adoptar un posicionament o desencallar una situació determinada, la presa de decisions es fa per votació.

Dins el feminisme, com dins qualsevol altre moviment social, hi ha diferents tendències i estratègies per lluitar contra la subordinació de les dones. Hi ha discrepàncies tant entre els diferents col·lectius adherits com entre les dones a títol personal. Per això, intentam sempre respectar-nos entre nosaltres i consensuar fins allà on ens és possible. Només llançam a l’exterior els nivells de consens que assolim. D’aquesta manera, els col·lectius i dones opinen de forma diversa, però com a MFM tan sols expressam les línies comuns acordades ja que és allò que ens representa a totes.

Les assemblees tenen lloc arreu de l’illa, perquè procuram fer una feina tan descentralitzada entorn Palma com ens és possible. La idea és arribar arreu de la geografia mallorquina i fer feina de prop amb els col·lectius que hi ha a Part Forana.

A cada assemblea es tria una companya perquè faci funcions de moderadora, una altra perquè agafi els torns de paraula i una darrera perquè prengui acta. L’acta s’envia per correu pocs dies després de l’assemblea, amb la possibilitat de poder fer-hi esmenes contestant el mateix correu. A l’assemblea següent es procedeix a aprovar l’acta de la trobada anterior.

Els nostres canals de comunicació interna són Telegram i correu electrònic.

Els nostres canals de comunicació externa són les xarxes socials (Twitter, Facebook i Instagram) i també el correu, ja que a part de funcionar internament també és una forma de contactar amb la premsa.

La nostra llengua vehicular és el català. Entenem que el compromís amb la nostra llengua és imprescindible en aquest projecte, per coherència política amb el que reivindicam, per sensibilitat amb la situació de minorització lingüística que pateix el català i des de la consciència que només fent ús del català amb tota la normalitat de què siguem capaces farem que la substitució lingüística a la qual pareixem abocades sense remei, freni ni que sigui un poc.

Per això, tot el contingut que elabora l’MFM és en català, com també ho solen ser les intervencions de les portaveus. És cert, però, que en ocasions la manca de voluntàries per assumir les tasques de portaveu ha fet que l’assemblea trobàs necessari incorporar companyes castellanoparlants per tal de cobrir aquesta necessitat. Ara bé, que la llengua vehicular sigui el català no va, en absolut, en detriment de la lliure elecció de llengua a l’hora de comunicar-nos entre nosaltres. Òbviament, cada companya s’expressa amb la llengua amb què se sent més còmoda. Si durant una assemblea alguna companya té dificultats de comprensió del català, una altra companya li fa acompanyament explicant-li tot allò que no entén.

Quines funcions té cada comissió?

  • Acollida: acompanya l’arribada de noves integrants. Té correu propi mfm.acollida@gmail.com
  • Comunicació: crea continguts propis i els publica a les xarxes socials (Twitter, Facebook i Instagram)
  • Portaveus: atén els mitjans de comunicació (ràdio, televisió, premsa escrita…). Es tracta d’un càrrec rotatori amb periodicitat anual. El català és un requisit per ocupar aquest lloc (almenys la majoria de portaveus han de poder-lo parlar, encara que sigui de manera limitada). Aquesta comissió inclou un mínim de tres portaveus alhora, perquè no tot recaigui sobre la mateixa persona i es puguin cobrir mútuament si alguna no té disponibilitat.
  • Tresoreria/Taules informatives: organitza taules al carrer des d’on atén a les persones que demanen informació sobre l’MFM o que s’hi volen sumar. Així mateix, ven petits articles de producció pròpia per recaptar fons: arracades, xapes, etc.
  • Correcció: tots els documents que genera l’MFM i es fan públics han de passar per aquesta comissió encarregada de garantir que no hi hagi errades ortogràfiques ni de forma en els textos que publicam.

Quines accions duim a terme?

Organitzam les dues dates anuals més importants del calendari feminista (8M i 25N). També ens responsabilitzam de convocar concentracions de rebuig a la violència masclista sempre que es cometen feminicidis a la nostra comunitat autònoma. 

Així mateix, tractam d’organitzar xerrades, conferències, performances, cursos, tallers… Mereix menció especial l’activitat constant de la comissió de Comunicació a través de les xarxes socials, la seva tasca és permanent i fonamental donat el pes que tenen les eines digitals en la nostra societat. Des de la comissió de Comunicació, en definitiva, elaboram i publicam bona part del discurs polític de l’MFM.